Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.telvet.pl, (dalej określanym jako sklep lub strona) jest Gabinet Weterynaryjny TELVET Szymon Teliński zarejestrowana w Polsce. 
2. Klient (w dalszej części regulaminu określany jako klient lub kupujący) akceptuje poniższe punkty regulaminu w momencie rejestracji lub dokonując zamówienia w sklepie. 
3. Regulamin sklepu dotyczy postanowień ogólnych, polityki prywatności, warunków realizacji zamówień, zasad płatności, warunków dostawy, reklamacji.
4. Zamówienia w sklepie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez cały rok na stronie internetowej. Nie przyjmujemy zamowień telefonicznie. Po otrzymaniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu jego potwierdzenia, ewentualnie po to, by ustalić dodatkowe szczegóły transakcji. W przypadku kłopotów z zamówieniem towarów przez stronę sklepu jest dopuszczalna możliwość złożenia zamówienia drogą elektorniczną, jedynie na wyraźne życzenie klienta i podanie przez niego dokładnych informacji dotyczących towaru i jego danych rejestracyjnych.
5. Kupujący podczas składania zamówienia zobowiązany jest podać PEŁNE DANE tj.: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail. DANE do realizacji i wysyłki zamówienia sklep pobiera TYLKO i wyłącznie z formularza zamówienia!.
6. Zdjęcia, opisy oraz wszelkie informacje dotyczące poszczególnych produktów należą do poszczególnych producentów produktów dostępnych w sklepie i do nich należą prawa autorskie. Wykorzystane są na stronie tylko i wyłącznie w celu informacji o sprzedawanym towarze. 
7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 
9. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. 
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. 

II. Polityka prywatności.

1. Informujemy, że wszystkie dane osobowe wprowadzane podczas zakupów w sklepie internetowym są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji transakcji. 
2. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. 
3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy klientem, a sklepem 
będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby firmy.

III. Warunki realizacji zamówień.

1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu.
2. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma ze sklepu automatyczną odpowiedź drogą elektroniczną, na uprzednio prawidłowo podany adres e-mail, potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. 
3. Termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 2-14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wysłania przez sklep wiadomości do klienta o przyjętej zapłacie za produkty i trwa do momentu odbioru zamówienia przez kupującego zawierając jednocześnie czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy deklarowany przez firmę dostarczającą paczki. 

IV. Płatność.

1. Dostępne formy płatności w sklepie internetowym to wpłata na rachunek bankowy, poprzez system PayPal lub zapłata gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia w naszym sklepie mieszczącym się przy ulicy Wańkowicza 82, w Koszalinie. 
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (Bank wystawiający kartę, system PayPal). 
3. Sklep nie przechowuje żadnych danych finansowych Klienta (np. numer karty debetowej/kredytowej, data ważności karty, kod CVV). 

V. Dostawa i reklamacje.

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO, NR ZAMÓWIENIA oraz opisać przedmiot reklamacji. 
2. Zgodnie z obowiązującym prawem klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkty nie są zniszczone lub w żaden sposób użytkowane. Zwroty prosimy kierować z dopiskiem "zwrot". Sklep dokona zwrotu kosztów za zakupione produkty w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. 
3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz zdjęcia produktów były jak najbardziej aktualne, jednakże nie zapewnia, że publikowane na stronie informacje o produktach nie zawierają luk lub błędów. Ewentualne błędne opisy lub zdjęcia nie mogą być podstawą do roszczeń. 
4. Reklamacje dotyczące wad fabrycznych lub mechanicznych wynikłych w czasie transportu oraz braku zamówionych towarów będą rozpatrywane tylko w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane. 
5.Klient ma obowiązek przyjąć paczkę, nawet gdy w widoczny sposób paczka jest uszkodzona, zalana lub w jakikolwiek sposób zniszczona. Po przyjęciu paczki należy poinformować niezwłocznie sklep o zaistniałym uszkodzeniu wysyłając zdjęcia i opis uszkodzonego towaru. Na tej podstawie wyślemy nową rzecz lub jeśli uszkodzenie będzie niewielkie, niewidoczne i nie sprawiające przeszkód w użytkowaniu danej rzeczy zwrócimy część pieniędzy za uszkodzony towar. Proszę nie odmawiać przyjęcia przesyłki, odmówienie przyjęcia przesyłki jest jednoznaczne z anulowaniem zamówienia. Zwrócimy wtedy pieniądze za zamówiony towar pomniejszony o koszty wysyłki w obydwie strony.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub inne kwestie wynikłe z winy firm pocztowych / kurierskich. 
7. Jeżeli klient nie otrzyma zakupionego towaru, a paczka wróci do sklepu bez podanej wcześniej przyczyny lub po nie spełnieniu przez kupującego punktu 5 rozdziału I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminu, sklep uwzględniając reklamację klienta dotyczącej nie otrzymania zamówionego towaru, obciąży klienta dodatkowym kosztem za ponowną dostawę paczki.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Kodeksu Cywilnego
9. W przypadku zaginięcia przesyłki sklep zastrzega sobie prawo do 16 dni roboczych od dnia nadania przesyłki na realizację reklamacji. Wtedy też, sklep zobowiązuje się do zwrotu kosztów za zamówienie lub nadania paczki ponownie, zgodnie z wcześniejszą decyzją klienta.
10. W przypadku zaginięcia paczki z powodu błędnie podanego adresu (niepełny adres) dostawy przez kupującego, sklep nie zwraca pieniędzy za zamówienie. 
11. Zamawiając produkty lecznicze należy zapoznać się z istrukcją ich dostawy. 

Sklep Zoologiczny TELVET © 2017 | ul. Wańkowicza 82, 75-446 Koszalin | tel. 603404686 | mail: sklep@telvet.pl